Introductie

Via deze site willen wij u informeren over de werkzaamheden van de Wsw-Raad voor de gemeenten Berkelland  -  Oost Gelre  -  Winterswijk

Wat is de Wsw-Raad?

De Wsw-Raad is een cliëntenraad van mensen met een Sw-indicatie. De leden zijn afkomstig uit de drie gemeenten die samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoeringsorganisatie Hameland. Uit elk van de drie gemeenten mogen twee personen lid worden van de Wsw-Raad. De Wsw-Raad bestaat dus maximaal uit zes leden. Dit kunnen mensen zijn die beschermd binnen Hameland werken of mensen die gedetacheerd zijn of begeleid werken bij een werkgever. Maar ook (wettelijk) vertegenwoordigers van mensen met een Sw-indicatie.

Wat doet de Wsw-Raad?

De Wsw-raad heeft  3 hoofdtaken:
- signaleren / volgen van ontwikkelingen op het gebied van lokaal Wsw-beleid
- gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeenten over Wsw-beleid
- informeren van de achterban

Om deze taken zo goed mogelijk te kunnen vervullen, zijn we als raad erg benieuwd naar wat er leeft onder Wsw-ers en betrokken werkgevers als het gaat om ontwikkelingen op Wsw-gebied. Wij vinden het belangrijk dat er een breed draagvlak is voor onze adviezen. Op die manier kunnen we onze standpunten/ meningen overtuigend onder de aandacht brengen van de gemeenten.

Heeft u een idee over hoe dingen beter zouden kunnen? Of misschien wilt u een goede of slechte ervaring kwijt?
Wij nodigen u graag uit deze ervaringen met ons te delen.

Schrijf of mail ons! Zie contactgegevens.

Meer informatie